Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Söz konusu bu sözleşmenin bir kısmında, Büyükkütah Mah. Cumhuriyet Cad. No:36/A Merkez/KİLİS adresinde bulunan Huzur Çeyiz (bundan böyle kısaca “Huzur Çeyiz" olarak anılacaktır.) bir diğer kısmında; Huzur Çeyiz firmasının sahipliğini yaptığı 'https://www.huzurceyiz.com' (bundan sonra kısaca “Web Sitesi" olarak anılacaktır) Web sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye" olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup söz konusu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; Web sitesi üzerinde verilen hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanım koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Madde 2 - TANIMLAR

Söz konusu sözleşmede belirtilen kelimelerin tanımı aşağıdadır;
"Web Sitesi": https://www.huzurceyiz.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,
"Kullanıcı": “Web sitesi'ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,
"Üye": Web sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden söz konusu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
“Üyelik": "Sistem"in ilgili bölümünden “Üye" olmak isteyen “Kullanıcı" tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan söz konusu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Madde 3 - Huzur Çeyiz TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER

- Huzur Çeyiz; söz konusu sözleşmeyi onaylayan Üye'ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:
- Huzur Çeyiz firmasının faaliyetleri ile ilgili bilgi,duyuru,kampanya ve içerik paylaşımı,
- Huzur Çeyiz firmasının ürün ve hizmetleri ile ilgili güncel bilgiler, Huzur Çeyiz ile ilgili haberler, projeler, kampanyalar, duyurular, önemli gün ve haftalar ile ilgili yayınlar(Görüntü,Belge vs.) ve benzer içeriklerin paylaşımı,
- Üyenin iletmiş olduğu e-posta adresine; duyuru, kampanya ve değişiklikler hakkında E-bülten gönderme,
- Huzur Çeyiz firmasının satışını yaptığı ürünlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, kalite ve lezzet yönünü baz alarak fikir paylaşımı yapmak ve memnuniyeti üstün tutmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,
- Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne üyelik işlemlerinin yapılması; Kullanıcı'nın üye olurken kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, adres, ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle Web Sitesi gerekli gördüğünde bu bilgilerin Kullanıcı'nın Üyeliği tarafından Web Sitesi üzerinde güncellenmesinin sağlanması,
- Üye'nin Web Sitesi üzerinden Huzur Çeyiz ürünlerini satın alabilmesi.

Madde 4 - WEB SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olmak istediğinde, Web sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu formda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmek mecburiyetindedir.Bunun için " Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum" satırı bulunmaktadır. Kullanıcı'nın kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan " Devam Et " butonunu tıklar. Söz konusu buton tıkladığında söz konusu Sözleşmedeki şartlar kabul edilmiş olacaktır. Veya " Facebook'la Kayıt Ol " Butonuna tıklayarak "Facebook Sosyal Paylaşım Platformu Üzerinden" kayıt gerçekleştirirse Üyelik Sözleşmesi'ni yine kabul etmiş sayılır.

Üye, Web Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir " Kullanıcı Adı/E-posta " ve "Şifre'ye" sahip olur.

"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir, aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece şifreyi oluşturan kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Huzur Çeyiz, Üye'nin şifre kullanımıyla alakalı kullanıcı hataları nedeni ile oluşacak sorunlardan ve yanlışlardan sorumlu değildir. Şifresini unutan/kaybeden kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümünden şifresini sıfırlayabilir ancak bunun için güvenlik adımlarını tamamlaması gerekir. Güvenlik adımlarını başarıyla geçen Üye, yeni şifresini tanımlar, ve Web sitesi'ne Üye olarak her giriş yaptığında tanımladığı yeni şifre geçerli olur.

Madde 5 - ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Üye, Huzur Çeyiz firmasının Web Sitesi Üyelik Formu'nda bulunan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin, şifre sıfırlama, ürün alışı ile alakalı olarak iade/iptal isteği gibi durumlarda gerekli olduğunu,bilginin hatalı, yanlış veya noksan olmasından oluşacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumlarda üyeliğinin sona erebileceğini,
- Huzur Çeyiz firmasının Web Sitesi tarafından verilen hizmetlerin telif hakkının Huzur Çeyiz firmasında ve/veya Huzur Çeyiz firmasına hak veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulacağını, bu hizmetlere, ürünlere ve Web sitesine ait içerikleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
- Huzur Çeyiz firmasının Web Sitesi'ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve 'Huzur Çeyiz' firmasının bu yorumlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
- Web Sitesi'ne zarar verecek veya Huzur Çeyiz firmasının başka web siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
- Üye'lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve ürünlerden, bu ürünlerin yanlış adres verilmesinden dolayı gecikmesinden,istinaden bozulabilir, kırılabilir ve ezilebilir ürünlerin, bozulmasından, kırılmasından ve ezilmesinden Huzur Çeyiz firmasının sorumlu olmayacağını,
- Sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Huzur Çeyiz firmasının uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
- Üye bilgi ve verilerinin Huzur Çeyiz firmasının hatası/ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce görülmesinden/okunmasından (üyenin bilgilerini başkaları ile paylaşması, siteden uzaklaşırken çıkış yapmaması, ve bunun gibi olaylardan kaynaklı olarak) dolayı oluşabilecek problemlerden ve zararlardan ötürü Huzur Çeyiz firmasının sorumlu olmayacağını,
- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı yorumlar göndermemeyi,
- Web sitesi üzerinde yapılacak yorumların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
- Diğer Üye ve kullanıcılara taciz ve tehditde bulunmamayı,
- Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranışta bulunmamayı,
- Huzur Çeyiz sistemini kullanarak edinilen herhangi bir kayıt veya edinilmiş bilgilerin tümünün kullanıcının rızasıyla olduğunu, kullanıcı bilgisayarında oluşabilecek sorunlar, arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tümünün kendisine ait olduğunu, sistemin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Huzur Çeyiz firmasından tazminat talep etmemeyi, Huzur Çeyiz firmasından izin almadan Huzur Çeyiz sistemlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Huzur Çeyiz firmasının, dilediğinde veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde Huzur Çeyiz firmasının gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,Huzur Çeyiz firmasının, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
- Kanunlara göre gönderilmesi/paylaşılması yasak olan verileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
- Başka şahıslara ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
- Üye "Kullanıcı Adı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
- Üyeliğini tek taraflı olarak devre dışı bıraktırsa bile, bu işleminden önce, üyeliği esnasında yaptığı tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,
- Tüm bu şartları/maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 6 - Huzur Çeyiz firmasına VERİLEN HAK VE YETKİLER

Huzur Çeyiz, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Huzur Çeyiz firmasının üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Huzur Çeyiz, Web Sitesi sistemlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye'nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Huzur Çeyiz, sistemlerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, sistem kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Huzur Çeyiz, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi sistemden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Madde 7 - ÜYE VERİLERİ, E- BÜLTEN VE GİZLİLİK

Huzur Çeyiz, Web Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve Web Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (İsim, Adres, TC Kimlik/Vergi No, E-posta adresi vb.) verilmesini talep etmektedir. Huzur Çeyiz sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Huzur Çeyiz firmasından ve Web sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, sipariş doğrulamak, haber, kampanya, yeni ürün/indirimli içerikler, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen E-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye'nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Huzur Çeyiz bünyesinde kullanılmakta ve gizli tutulmaktadır.

Üye'nin Huzur Çeyiz ve Web Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin Huzur Çeyiz tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Huzur Çeyiz Web Sitesi üzerinden vermiş olduğu E-posta adresine Huzur Çeyiz ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Huzur Çeyiz tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Huzur Çeyiz tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan 'E-bülten listesinden çıkmak için bu iletiyi İPTAL YAZIP CEVAPLAYIN' seçeneğini kullanır.

Huzur Çeyiz, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

Üye'nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Huzur Çeyiz, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

Huzur Çeyiz üyelerinin sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları geçmiş kayıtları, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Huzur Çeyiz sorumlu tutulmayacaktır. Huzur Çeyiz kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı ürünlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Huzur Çeyiz üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği yorum vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Huzur Çeyiz tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, Huzur Çeyiz firmasından telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı ve yorumları, hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Huzur Çeyiz ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son verme haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. Huzur Çeyiz, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Huzur Çeyiz, başka web sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Huzur Çeyiz tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Huzur Çeyiz tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen web sitelerinin içeriklerinden Huzur Çeyiz firmasının sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü problemden ve zarardan Üye'nin kendisi sorumludur. Huzur Çeyiz, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan söz konusu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.huzurceyiz.com adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Sistem ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır.Bu sebeple,değişiklik olunca giriş panelinde gözükecek olan yasal uyarı butonu olacaktır,bu zamanlarda üyelere siteye her girişte yasal uyarı butonunu tıklayarak, yasal uyarıyı ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. Huzur Çeyiz sistem üzerinde ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.

Üye'nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Huzur Çeyiz firmasına aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Huzur Çeyiz firmasından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Huzur Çeyiz firmasına bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 - Huzur Çeyiz KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye söz konusu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Huzur Çeyiz firmasının defter kayıtlarıyla, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 - MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Huzur Çeyiz firmasının kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Huzur Çeyiz, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, söz konusu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Huzur Çeyiz firmasından herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle söz konusu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

Madde 11 - TEBLİGAT

Üyenin, Huzur Çeyiz firmasına bildirdiği elektronik posta adresi, söz konusu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Huzur Çeyiz firmasına 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Madde 12 - YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, söz konusu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13 - FESİH

Taraflar dilediği zaman söz konusu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Copyright © 2024 Huzur Çeyiz. İşbu sözleşmenin telif hakları Huzur Çeyiz firmasına Aittir.

Huzur Çeyiz

Pre-loader